www.bip.gov.pl

Gmina Borów

Wtorek 28.06.2011

Finanse i Budżet

   Akty prawne

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.),

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 ze zm.)

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 88, poz. 539 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38, poz. 207),

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz. 103),

 Szczegółowe zasady rachunkowości oraz plany kont dla budżetu państwa, budżetóew jednostek samorządu terutorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych Dz.U. z 2006 r. nr 142, poz. 1020

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz tryb postępowania przy przekaształcaniu w inna formę organizacyjno - prawną (Dz.U. z 2006 r. nr 116, poz. 783 ze zm.)

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finanów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2006 r. nr 113, poz.770)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. nr 209, poz. 1511),

 

 

 


Autor dokumentu: Sebastian Bach

Udostępnił:  Eryk Forysiak (2009-01-07 10:36:34)
Ostatnio zmodyfikował:  Sebastian Bach (2010-06-01 12:10:14)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 521711