www.bip.gov.pl

Gmina Borów

Wtorek 28.06.2011

Wybory do Rady Gminy i Wójta Gminy
INFORMACJA Wójta Gminy Borów z dnia 27 września 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. stołecznego Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BOROWIE z dnia 12 października 2010 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Borowie celem przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Borów i zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Borów w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Borowie w sprawie przedłużenia terminy składania list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 2 - Kurczów Kręczków OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BOROWIE z dnia 28 października 2010 r. W SPRAWIE DOKONANIA DODATKOWYCH ZGŁOSZEŃ KANDYDATA NA WÓJTA GMINY BORÓW OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borów z dnia 28 października 2010 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r Informacja w sprawie terminyu przyjmowania zgloszeń kandyatów do obwodowych komisji wyborczych INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BOROWIE z dnia 29 października 2010 r.o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rady gminy Borów INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BOROWIE z dnia 2 listopada 2010 r.o terminie i miejscu losowania kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Ogłoszenie o miejscu i terminie sprawdzania spsów wyborców INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BOROWIE z dnia 10 listopada 2010 r. o powołaniu obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Borów, Rady Powiatu Strzelińskiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Wójta Gminy Borów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. O B W I E S Z C Z E N I E Gminnej Komisji Wyborczej w Borowie z dnia 3 listopada 2010r.w sprawie obsadzenia mandatu w okręgu wyborczym nr 2 Kręczków, Kurczów bez głosowania w wyborach do Rady Gminy Borów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BOROWIE z dnia 3 listopada 2010 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Borów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Borowie z dnia 15 listopada 2010 r.o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Borów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. Uchwała 9/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Borowie z dnia 4 listopada 2010 r.o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Borów

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 521649