www.bip.gov.pl

Gmina Borów

Wtorek 28.06.2011

Struktura mienia komunalnego własności gminy

STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO WŁASNOŚCI Gminy

Gmina Borów  obejmuje obszar 9.866 ha, w tym mienie komunalne własności gminy Borów stanowi powierzchnię 260 ha.

Mienie komunalne obejmuje:

28,67 ha

gruntów rolnych przeznaczonych w planie przestrzennego

zagospodarowania na cele nierolnicze, w tym:

a) 3,30 ha

oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym

 pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,

b) 2,30  ha

wydzierżawiane na cele rolne do czasu trwałego

zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem,

c) 23,17 ha

inne, w tym tereny zasobów mieszkaniowych, nieużytki

    197  ha

ulice, drogi,

        8  ha

lasy ,

       17  ha

place ,

         1,20 ha

działki budowlane,

             -

ogrody działkowe,

         0,85 ha

cmentarze komunalne,

          7,28 ha

grunty w użytkowaniu wieczystym ( 5 ha), użytkowaniu (1,16 ha),

 trwałym za zarządzie (1,12 ha).

W skład mienia wchodzą obiekty:

- budynek Urzędu Gminy

- 1 przedszkole ,

- 2 szkoły podstawowe w trwałym zarządzie szkół,

- gimnazjum i Szkoła Podstawowa,

- zasoby mieszkaniowe 8 budynków mieszkalnych .

-         oczyszczalnia ścieków i wysypisko śmieci ,

-          3 ujęcia  wody.

-         18 świetlic wiejskich

-         3 remizy strażackie

 


Autor dokumentu: Jolanta Rajczakowska

Udostępnił:  Marcin Lechowski (2005-03-17 12:01:59)
Ostatnio zmodyfikował:  Eryk Forysiak (2007-02-08 11:06:24)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 521721