www.bip.gov.pl

Gmina Borów

Wtorek 28.06.2011

Podstawowe zadania Miasta

·  zagospodarowanie przestrzenne

·  gospodarka nieruchomościami

·  ochrona środowiska i przyrody

·  gospodarka wodna

·  gminne drogi, ulice, mosty, place, organizacja ruchu drogowego

·  zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków,
usuwanie nieczystości stałych

·  utrzymanie czystości i porządku w gminie

·  zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz

·  ochrona zdrowia

·  pomoc społeczna

·  budownictwo mieszkaniowe

·  edukacja publiczna (przedszkola, szkoły, gimnazjum)

·  działalność kulturalna

·  sport i turystyka

·  targowiska

·  zieleń i zadrzewianie

·  cmentarze komunalne

·  porządek publiczny i bezpieczeństwo przeciwpożarowe

·  utrzymanie obiektów użyteczności publicznej

·  polityka prorodzinna w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej

·  wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej

·  promocja gminy

·  współpraca z organami pozarządowymi

·  współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

 


Autor dokumentu: Stefania Grzeszczyszyn

Udostępnił:  Eryk Forysiak (2003-09-05 11:40:53)
Ostatnio zmodyfikował:  Eryk Forysiak (2003-09-05 11:40:53)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 521699