Konkursy / nabory
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pracy do spraw budownictwa Wójt Gminy Borów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Borowie

DRUKUJ   ZAMKNIJ