Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo
Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Udostępnienie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania Zmiany w obowiązujących planach miejscowych

DRUKUJ   ZAMKNIJ