Stan zadłużenia publicznego
Stan zadlużenia na 31.12.2005 Stan zadłużenia na 31.12.2006 r. stan zadłużenia na 31.12.2007 r. Stan zadłużenia na 31.12.2008 r. Stan zadłużenia na 31.12.2009 r. Stan zadłużenia na 31.12.2010 r. Uchwała RIO IV/9/2011 w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy na rok 2011  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Eryk Forysiak (2011-02-09 09:52:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  

uchwała nr IV/10/2011 RIO w sprawie opoinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale ne III//19/2010 Rady Gminy Borów z dnia 30.12.2010 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  Autor dokumentu:

  Udostępnił:  Eryk Forysiak (2011-02-09 09:52:32)
  Ostatnio zmodyfikował:  


DRUKUJ   ZAMKNIJ