NazwaTypDataOperacja
brak danychel. menu2011-05-19MODYFIKACJA
brak danychel. menu2011-05-19MODYFIKACJA
brak danychel. menu2011-05-19UTWORZENIE
zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na realizację zadania. pn. ?Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zielenicach ?etap I instalacje elektryczne?.el. menu2011-05-18MODYFIKACJA
zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na realizację zadania. pn. ?Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zielenicach ?etap I instalacje elektryczne?.el. menu2011-05-18MODYFIKACJA
zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r ? Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami.ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. ?Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Borów?el. menu2011-05-18MODYFIKACJA
zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r ? Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami.ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. ?Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Borów?el. menu2011-05-18MODYFIKACJA
zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r ? Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami.ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. ?Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na tereniedokument2011-05-18MODYFIKACJA
zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r ? Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami.ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. ?Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na tereniedokument2011-05-18MODYFIKACJA
zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r ? Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami.ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. ?Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na tereniedokument2011-05-18MODYFIKACJA
zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r ? Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami.ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. ?Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na tereniedokument2011-05-18MODYFIKACJA
zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r ? Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami.ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. ?Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na tereniedokument2011-05-18MODYFIKACJA
zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r ? Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami.ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. ?Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na tereniedokument2011-05-18MODYFIKACJA
zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r ? Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami.ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. ?Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Borów?el. menu2011-05-18MODYFIKACJA
zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r ? Prawo zamówień publicznych z późn. zmianami.ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. ?Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Borów?el. menu2011-05-18MODYFIKACJA
Odpowiedzi na pytania z dnia 16.03.2011 dotyczące wyjaśnień do SIWZ dotyczy: Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zielenicach, znak sprawy SSiRG.271.001.2010.el. menu2011-05-17MODYFIKACJA
Sprostowanie do zapisów treści projektu umowy (tj. §4) na realizację zadania pn: ?Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zielenicach ? etap I instalacje elektryczne?,el. menu2011-05-17MODYFIKACJA
Dostawa paliw płynnych w 2011 roku do pojazdów i urządzeń technicznych na potrzeby Gminy Borówel. menu2011-05-17MODYFIKACJA
przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Dostawa paliw płynnych w 2011 roku do pojazdów i urządzeń technicznych na potrzeby Gminy Borów"el. menu2011-05-17MODYFIKACJA
Dostawa oleju opałowego lekkiego do szkół na terenie Gminy Borów w sezonie grzewczym 2010/ 2011el. menu2011-05-17MODYFIKACJA

<< [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>


DRUKUJ   ZAMKNIJ