Wydziały i Samodzielne Stanowiska
Referat Finansowo Budżetowy Referat do spraw społecznych i rozwoju gminy Referat ds. infrastruktury, ochrony środowiska i rolnictwa Referat organizacyjno - administracyjny Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych Stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Kierownik Kancelarii Tajnej Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej Gminne Centrum Reagowania

DRUKUJ   ZAMKNIJ