2008 rok
ZARZĄDZENIE Nr 2/2008 Wójta Gminy Borów z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego zakresu upowszechniania kultury fizycznej i ZARZĄDZENIE NR 6 /2008 Wójta Gminy Borów z dnia 5 lutego 2008 w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Borowie

DRUKUJ   ZAMKNIJ