Szczegóły aktu:

Tytuł aktu:w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
Numer aktu:XLI/256/2010
Data podjęcia:2010-06-21

Pobierz treść aktu


Autor dokumentu:

Udostępnił:  Eryk Forysiak (2010-06-29 12:32:01)

DRUKUJ   ZAMKNIJ