2006 rok
ZARZĄDZENIE Nr 7/2006 z 8 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 9 z dnia 9 marca 2006 roku ZARZĄDZENIE Nr 10 /2006 z dnia 13 marca 2006 r. Zarządzenie nr 23 z 15 maja 2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patolog obwieszczenie Wójta Gminy Borów w spr. przystapienia do sporządzenia studium

DRUKUJ   ZAMKNIJ