Nieruchomości
Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy Nadawanie numeracji porządkowej Opłaty roczne z tytułu użytkowania Podział nieruchomości Prawo pierwokupu Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Użyczenie nieruchomości Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów

DRUKUJ   ZAMKNIJ