Ewidencje inne

Dodatków mieszkaniowych
      ewidencję prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie

Pracowników Urzędu
      ewidencję prowadzi Sekretarz Gminy

Pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych
      ewidencję prowadzi Sekretarz Gminy

Skarg i wniosków
      ewidencję prowadzi Sekretarz Gminy

Umów o dzieło
      ewidencję prowadzi Sekretarz Gminy

Umów - zleceń
      ewidencję prowadzi Sekretarz Gminy

Wydanych zaświadczeń
- o dochodowości i prowadzeniu gospodarstwa rolnego
- o nie zaleganiu w podatkach
- o wielkości gospodarstwa dla celów podatkowych
- o wartości otrzymanych bonów paliwowych
      ewidencję w/w spraw prowadzi Referat Finansowo - Budżetowy Urzędu Gminy Borów

Sprzedaży nieruchomości na terenie gminy
      ewidencję prowadzi Stanowisko ds. obrotu nieruchomościami

Sprzedaży nieruchomości na terenie gminy
      ewidencję prowadzi Stanowisko ds. obrotu nieruchomościami
 
Zbiorników bezodpływowych
      ewidencję prowadzi Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Przydomowych oczyszczalni ścieków
      ewidencję prowadzi Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej


Autor dokumentu: Stefania Grzeszczyszyn

Udostępnił:  Eryk Forysiak (2005-07-14 10:54:59)
Ostatnio zmodyfikował:  Eryk Forysiak (2005-07-14 10:54:59)

DRUKUJ   ZAMKNIJ