2007 rok
Zarządzenie nr 13/07 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społeczn Zarządzenie Nr 18/A/2007 Wójta Gminy Borów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Borów z dnia 5 czerwca 2007 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zielenicach Zarządzenie 35/2007 z 17 lipca 2007 w sprawie ogloszenia konkursu "Najpękniejsza Wieś w Gminie Borów" ZARZĄDZENIE Nr 36/2007 Wójta Gminy Borów z dnia 17 lipca 2007 r - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

DRUKUJ   ZAMKNIJ