www.bip.gov.pl

Gmina Borów

Wtorek 28.06.2011

Rozstrzygnięcia przetargów
Informacja z otwarcia ofert w dniu 22 września 2009r. godz.1015. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn. Dostawa oleju opałowego lekkiego do szkół Informacja z otwarcia ofert w dniu 5 maja 2009r. godz.1015 Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zapewnienie obsługi artystycznej i organizacyjnej Dożynek Gminnych w Borku Strzelińskim Informacja o wyniku postępowania na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zapewnienie obsługi artystycznej i organizacyjnej Dożynek Gminnych w Borku Strzelińskim. Znak sprawy: SSiRG/ZP/3410/02/09 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. ?Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Borów? : przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn. ?Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borów?, O wyniku postępowania na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Budowa chodnika w miejscowości Michałowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395, km drogi 23+000 do 23+150" postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Utworzenie Gminnego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Borku Strzelińskim Unieważnienie postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego lekkiego do szkół na terenie Gminy Borów w sezonie grzewczym 2010/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Budowa chodnika w miejscowości Michałowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395, km drogi 23+000 do 23+150 unieważnienie postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego lekkiego do szkół na terenie Gminy Borów w sezonie grzewczym 2010/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Informuje o wyniku postępowania na wykonanie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Nr SSiRG /ZP/3410/7/2010 pn. opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borów oraz opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowanie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Informacja z otwarcia ofert : przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn. ?Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zielenicach- etap I instalacje elektryczne o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na realizację zadania. pn. "Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zielenicach ?etap I instalacje elektryczne .: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ?Dostawa paliw płynnych w roku 2011 do pojazdów i urządzeń technicznych na potrzeby Gminy Borów? Informacja z otwarcia ofert w dniu 7 stycznia 2011r. godz.1030.: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn. ?Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zielenicach- etap I instalacje elektryczne ? Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn. ?Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zielenicach? Informacja z otwarcia ofert w dniu 24 marca 2011r. godz.1030 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn. ?Prace budowlane w budynku szkoły w Borowie w tamach modernizacji związanej z projektem- Szkoła w Borowie miejscem spotkań polsko- czeskich ? Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.04. 2011r. godz.1030. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ?Prace budowlane w budynku szkoły w Borowie w ramach modernizacji związanej z projektem -Szkoła w Borowie miejscem spotkań polsko-czeskich? Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn. ?Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Borów ? Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.05. 2011r. godz.1030. Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Borów
 
 

ilość odwiedzin: 521887