www.bip.gov.pl

Gmina Borów

Wtorek 28.06.2011

2005 rok
Zarządzenie Wójta Gminy Borów nr 5/2005 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2004 Wójta Gminy Borów z dnia 31 grudnia 2004 w sprawie Regulaminu Urzędu Gminy Borów Zarządzenie Wójta Gminy Borów Nr 3/2005 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2004 Wójta Gminy Borów z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Borów Zarządzenie Wójta Gminy Borów Nr 7/05 w sprawie przyznania środków finansowych dla organizacji działających w obszarze kultury fizycznej z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań publicznych Zarządzenie Wójta Gminy Borów Nr 4a/05 w sprawie powołania komisji opiniującej Zarządzenie Wójta Gminy Borów Nr 3/2005 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Zarządzenie nr 12 Wojta Gminy Borów z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej w Strzelinie Zarządzenie Wójta Gminy Borów Nr 13/2005 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego Zarządzenie nr 14/ 2005 Wójta Gminy Borów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Zarządzenie nr 15 / 2005 Wójta Gminy Borów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Zarządzenie nr 12 / 2005 Wójta Gminy Borów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie instrukcji obiegu , kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych Zarządzenie nr 13 /2005 Wójta Gminy Borów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia zasad / polityki / rachunkowości Urzędzie Gminy Borów Zarządzenie nr 24 / 2005 Wójta Gminy Borów z dnia 28 czerwca 2005 r. W sprawie zmian budżetu Gminy . Zarządzenie nr 25 / 2005 Wójta Gminy Borów z dnia 28 czerwca 2005 r. W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy . Zarządzenie nr 20 / 2005 Wójta Gminy Borów z dnia 30 maja 2005 r. W sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy ZARZĄDZENIE Nr 44/2005 wota Gminy Borów z 26.09.2005 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego Zarządzenie nr 58/05 Wota Gminy Borów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przyznania środków finansowych dla organizacji działających w obszarze kultury fizycznej... Zarządzenie numer 20/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu organizayjncego Urzędu Gminy Borów

DRUKUJ   
 
 

ilość odwiedzin: 522257