www.bip.gov.pl

Gmina Borów

Wtorek 28.06.2011

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
       
Z DNIA 24.06.2008R.
 
                                              Wójt Gminy Borów
Urząd Gminy Borów , ul. Konstytucji 3 Maja 22
Tel.071 3927635, fax. 071 3933035
 
 
Informuje o wyniku postępowania na wykonanie zamówienia publicznego pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na aranżacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy Borów na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z budową schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnoprawnych , działka nr 40, 158/1 AM-1 przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 w miejscowości Borów.
Przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
 
W postępowaniu złożono 2 oferty,
oferta nr 1 
GIPS-BUD Wojciech Waligóra
ul. Głowackiego 18/11 ,58-100 Świdnica
117 974,00 zł. Brutto
96 700,00 zł. Netto
22% Vat   21 274,00 zł.
oferta nr 2
Oskar Usługi Ogólnobudowlane Jarosław Gawron
ul.Wrocławska 24/1
57-160 Borów
119 999,20 zł. Brutto
98 360,00 zł. Netto
22% Vat 21639,20 zł.
 
Wybrano ofertę wykonawcy :
GIPS-BUD Wojciech Waligóra
ul. Głowackiego 18/11 ,58-100 Świdnica
117 974,00 zł. Brutto
96 700,00 zł. Netto
22% Vat   21 274,00 zł.
 

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 521974