www.bip.gov.pl

Gmina Borów

Wtorek 28.06.2011

 Elżbieta kamińska

tel. 071 39 27640

e-mail: e.kaminska@borow.ug.gov.pl

 

Do zadań Kierownika Kancelarii Tajnej należy:
1. Kierowanie kancelarią tajną.
2. Bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie Gminy.
3. Udostępnianie    lub    wydawanie    dokumentów   osobom   posiadających   stosowne poświadczenie bezpieczeństwa.
4. Egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne.
5. Kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii tajnej oraz Urzędzie Gminy.
6. Wykonywanie poleceń pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.
7. Prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami, które zawierają informacje
niejawne (udostępnianie pracownikom).

9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójt lub z jego upoważnienia


DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 521748