www.bip.gov.pl

Gmina Borów

Wtorek 28.06.2011

Uchwały rok 2004 sesja XIX - 30 wrzesień 2004 r.
Uchwała XIX/106/2004 w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałow przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Borów Uchwała XIX/107/2007 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowie Uchwała XIX/108/2004 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowit Uchwała nr XIX/109/2004 w sprawie określenia zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w zakresie żywienia dzieci Uchwała XIX/110/2004 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Strzelińskiego w sprawie przekształcenia Szpitala Powiatowego im. W. Oczki w Strzelinie. Uchwała XIX/111/2004 opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala im. A.. Falkiewicza we Wrocławiu Uchwała XIX/112/2004 opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. S. Batorego w Wałbrzychu Uchwała XIX/113/2004 opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim. Uchwała XIX/114/2004 opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
 
 

ilość odwiedzin: 522172